Självklart

Så länge jag kan minnas har jag lyssnat på musik. Oftast väldigt varierande sorter av musik, men fortfarande musik. Detta är en annan sak som jag kan tycka är oerhört lätt att ta för givet i livet, och i vissa lägen kan jag känna att det hade varit oerhört skönt att ha just det inslaget i ens liv just då. Men om det inte hade funnits, hade man då saknat det? Hade man upplevt en saknad av ljud när en lång tystnad uppstår? Eller vid jobbiga ljud, viljan att ersätta dem av något som man faktiskt kan njuta av?